Reklamation och garanti

Vänligen läs våra köpvillkor för detaljerade villkor, regler och priser för returer och reklamationer. Kontakta alltid oss på kundtjänst innan du gör en retur.


Reklamation och garanti

Om du som kund har köpt en produkt i egenskap av privatperson har du rätt att reklamera produkten om den är felaktig enligt gällande konsumentlagstiftning. Reklamationsrätten täcker ursprungsfel och gäller i tre år från det att du fått produkten i din besittning. Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till dig. (Se Reklamation av transportskada nedan). En produkt som avviker från vad som har avtalats mellan dig och Stolab eller på annat sätt uppvisar fel kan också anses som felaktig. Fel som uppstått på grund av skada som du har orsakat räknas inte som ursprungsfel.

Om du reklamerar en felaktig produkt efter två år från det att du fått produkten i din besittning har du även ansvaret för att påvisa att felet i produkten var ursprungligt. Stolab rekommenderar dig därför att alltid undersöka produkter när de levereras och kontakta oss för att påtala eventuella fel så snart som möjligt. Kvalitet är viktigt för oss, liksom att du är nöjd med dina produkter från Stolab. Vid reklamation av felaktig produkt har du som kund i första hand rätt att få felet avhjälpt, alternativt en felfri produkt. I vissa fall har du även rätt att häva avtalet och återfå vad du betalt. Vid godkänd reklamation ska du hållas skadelös för eventuella kostnader som uppstår på grund av reklamationen. Som exempel skall kostnader för att returnera en felaktig produkt ersättas av Stolab. Notera att du som kund i största möjliga mån skall minimera eventuella kostnader som uppstår i det fall en produkt visar sig vara felaktig.

För att returnera felaktiga produkter eller material skall kontakt tas med Stolab.

Vid godkänd reklamation står Stolab för returfrakten. 

E-post: reklamation@stolab.se

Tel. 0371 - 33750