Stolab©_09A1489 (2).jpg

Wood Experts

På Stolab har vi tillverkat möbler av massivt trä sedan 1907. Det har gett oss en unik, djupgående kunskap kring hela värdekedjan, från råvara till färdig möbel med garanterat lång livslängd. Denna särskiljande kunskap ser vi som en förutsättning för att kunna leverera den genomgående höga kvalitet som ska vara synonym med en möbel signerad Stolab.
beige.jpg Stolab©_09A1152.jpg
beige.jpg

Från planta till fabrik

Kunskapen kring bearbetning av trä börjar redan vid planteringen av trädet. Var och hur träden har vuxit är avgörande för möbelns slutliga kvalitet och hållbarhet. Vi vet mycket, men överlåter spetskunskapen till våra noggrant utvalda leverantörer av träråvara. Leverantörer som vi har haft ett nära samarbete med under många år och som vet vilka krav som gäller för att kunna klassas som Stolab-kvalitet. En kvalitet som inte helt sällan tagit en livstid att få fram och som vi därför behandlar med största respekt när den når vår fabrik i Smålandsstenar. 

Respekt för råvaran

Respekten för råvaran följer sedan med hela vägen till färdig produkt. Eftersom trä är ett levande material, som förändras och påverkas av en mängd faktorer, kräver det ständiga kvalitetskontroller genom hela förädlingsprocessen. Det finns också stora skillnader mellan de träslag som vi bearbetar, det vill säga björk, ek och ask. Varje träslag har sina karaktäristiska egenskaper som både ska tämjas och förstärkas, vilket gör vårt arbete lika utmanande som stimulerande. Varje del av träråvaran har också sina specifika egenskaper. Vår uppgift är att använda dessa på ett optimalt sätt och därmed undvika onödigt spill.

Stolab©_000203 (2).jpg Stolab©_000211 (2).jpg

En kombination av hantverk och maskin

I vår produktion samsas rent hantverk med en hög grad av automatiserade maskinprocesser och avancerad robotteknik. Vi vet precis vilka moment som gör sig bäst under mänsklig hand, respektive i en maskin. Kombinationen, tillsammans med vår nyfikenhet och vilja att utvecklas, gör att vi inte bara kan möta våra designers tankar och idéer kring komplicerade lösningar, vi vill förflytta gränserna kring vad som är möjligt. För att göra detta möjligt investerar vi kontinuerligt i nya tekniker och materialval, men också i samarbeten med kreativa och kunniga människor inom vitt skilda områden. Genom en hög tekniknivå kan vi säkerställa våra processer även i stora volymer, vilket är avgörande när vi har som mål att bli ledande i världen när det gäller tillverkning av premiummöbler av massivt trä.

En värdekedja utan bäst före datum

En viktig del i vår kunskap kring trä är också hur materialet påverkas med tiden och vid daglig användning, till och med i generationer. Det är kanske först då som vår expertis bäst kommer till sin rätt, vilket vi berättar mer om under vårt andra kärnvärde Aesthetic Sustainability.

Stolab©_000194.jpg
ddedw.jpg _09A1795.jpg
ddedw.jpg

”Genom egen produktion kan vi påverka utvecklingen”

Martin Johansson CEO & ägare på Stolab - ”Stolab är både ett varumärke och en producent. Det gör att vi kan styra vår utveckling helt utefter egna visioner och mål vad gäller kvalitet, design och sortiment. Vi är därmed inte i händerna på någon extern leverantör som sätter begränsningar kring vad som är möjligt och inte.” ”Lilla Åland kan vid första anblick se likadan ut som när den började att tillverkas, men vi har gjort små förändringar hela tiden i takt med att vår kunskap och tillverkning har utvecklats och förbättrats. Det är ofta subtila, knappt märkbara, förbättringar, men för tränat öga och hand, både syns och känns det att vi förfinat stolen. Givetvis utan att tumma på själva originaldesignen.”

Vi drivs av en passion för träets möjligheter

”Detta ständiga utvecklingsarbete gör vi av ren passion och nyfikenhet. Hur kan träet bearbetas för att bäst komma till sin fulla rätt? Kan vi göra om och göra på ett annat sätt för att se om vi kan nå ännu längre? Det kan vara svårt att begära att en extern leverantör ska ägna den tid och det tålamod som krävs för dessa ständiga utvecklingsprojekt.”

Vi sätter ambitionen. Maskinen utför

”Tittar man på vår produktion för 20 år sedan och jämför den med det vi visar upp idag, är det en helt annan bild som möter dig. Doften av trä är dock densamma! Stolabs produktion består numera, i huvudsak, av avancerade robotar samt annan specialanpassad teknik. Den tekniska utvecklingen är en förutsättning för att vi ska kunna hålla en jämn premiumkvalitet även vid volymtillverkning. Vi ska också ha råd att vara producent. Vi ser inte att tekniken ersätter en människa, hos oss är det människan som styr tekniken. Roboten imiterar helt enkelt det vi vill att den ska göra. Vi sätter ambitionen och maskinen den utför. Vi har självklart en viss andel rent hantverk kvar, motiverat av att det krävs, inte av nostalgiska skäl.” ”Jag ser också en stor fördel med att själv kunna ifrågasätta det vi får ut av en robot. Det är lättare att programmera om en robot, än att säga till någon att arbetsinsatsen inte är tillräckligt bra. Vi har fantastiskt skickliga yrkesmän och -kvinnor i vår produktion som möjliggör denna unika kombination av hantverk och modern teknik. Och jag är lika stolt varje gång jag får möjlighet att berätta och visa upp tillverkningen här på Stolab i Smålandsstenar. ”

Reaktiv utveckling

”En annan del av vår utveckling står våra kunder för, genom att ställa krav och komma med önskemål. Vi kan då snabbt vara reaktiva eftersom produktionen är helt i egna händer. Vi samarbetar också nära våra designers, som kan vår produktion och gärna testar oss kring vad som är möjligt och inte när nya möbler skapas.”

”En ledande position som tillverkare och varumärke av premiummöbler av massiva träslag, är inget man bara blir. Det tar tid. Vi började 1907 och är nu en bra bit på väg.”

Stolab© Pinnockio chair and Miss Tailor table round 0406.jpg Stolab 20232193 - Lilla Åland - ek - Smoked oak - 5480kr (1).jpg
Stolab© Arka lounge chair with seat cushion 0301 (1).jpg

Kärnvärdet - Tomorrows Classics