Bjork Skogen-Medium-Rez-utan martin (kopia).jpg

Aesthetic sustainability

På Stolab har hållbarhet och estetik alltid varit i symbios. Vi har det som en del i det kulturarv som präglat både oss och den bygd vi verkar i. Det handlar om att värdesätta det man har och inte leva över sina resurser. Våra möbler ska vara funktionella och kunna användas i vardagen samtidigt som de ska tillföra ett estetiskt värde, oavsett i vilken miljö de placeras i. Möblerna blir en del av användarens egen historia, värda att behålla och bevara. Så tänkte Carl Malmsten när han skapade Lilla Åland och så tänker vi fortfarande, när vi tillsammans med våra designers, skapar nya möbler anpassade för både människa och miljö. Idag har estetisk hållbarhet blivit ett av Stolabs främsta kännetecken.

Ett hållbart skogsbruk

Konsten att arbeta med estetisk hållbarhet, tar sin början i ett sunt och välkontrollerat skogsbruk. Vi ser det som en viktig del i vårt ansvar som tillverkare att kunna stå för och påverka alla delar i processen. Vi väljer därför alltid råvaror som är kontrollerade eller certifierade enligt de regler som gäller för ett hållbart skogsbruk.

Stolab© Lilla Snåland 0402.jpg Stolab©_09A1066.jpg
ddedw.jpg Stolab© Miss Holly chair 0403 (11).jpg
ddedw.jpg

Vårt avtryck ska bestå av vackra möbler

Det visuellt tilltalande och miljömässigt hållbara, finns också alltid med som grundförutsättning i designarbetet när en ny möbel ska tas fram. Förutsättningar som ska inspirera, snarare än att begränsa. Ofta handlar det om att förenkla, utan att kompromissa bort det som är väsentligt för möbelns karaktär och kvalitet såsom vackra detaljer som tillför en funktion. Det enkla kan vara nog så komplicerat, därför sker stor del av produktutvecklingen ute i produktionen i nära samspråk mellan våra skickliga medarbetare och externa designers.

Reduce, med målet att minska

I varje steg av tillverkningsprocessen strävar vi efter att hela tiden bli lite bättre och ta nya steg framåt i vårt miljöarbete. Ett arbete som i mångt och mycket handlar om att minska vårt miljöavtryck och där alla steg är lika viktiga för helheten, även de små. Vi arbetar enbart med vattenburen lack och har en helt fossilfri energiförsörjning av våra lokaler. Vi emballerar och transporterar våra möbler på ett så effektivt sätt som möjligt. Vi har också skapat en hållbar arbetsmiljö för våra medarbetare, genom att minimera slitsamma, tunga arbetsmoment och ersätta dessa med maskinell kraft. Genom noggrann planering, ser vi även till att få ut det mesta av träråvaran, vilket gjort att vi minskat vårt dyrbara träspill i produktionen. Tack vare detta kan vi nu, när vi sågar ut en bordsskiva på ett klokt sätt, även få utrymme för ryggpinnar till en stol eller en sits till en barnstol. Kantspill från tillverkningen av en Lilla Åland sits kan dessutom få ett helt nytt liv i form av up-cyclingpallen Lilla Snåland.

Stolab Reduce 3.jpg

Reuse, nästan lika bra

Eftersom vi arbetar med levande material, kan det alltid hända något under själva tillverkningen, eller uppstå skador under transporter. De möbler som inte når upp till våra premiumkrav, ska därför inte lämna fabriken, alternativt tar vi tillbaka dem direkt. Vi gör då en noggrann kontroll och utför de moment som behövs i form av reparation och ytbehandling. Efter ytterligare en kontroll förser vi dessa möbler med stämpeln Stolab Reuse, en stämpel som berättar att dessa möbler är nästan lika bra som våra premiumprodukter. Då vi har olika kvalitetsklasser säljs dessa till de projekt och kunder som medvetet valt återbruk som inriktning i sina inköp.

_71A2257.tif Stolab Reuse 1.jpg
Stolab 39831 (3).jpg

Restore, en möbel värd att vårda

Estetisk hållbarhet inkluderar också det nog så viktiga affektionsvärdet. En möbel från Stolab ska du kunna leva med i många år, till och med i generationer. En följeslagare från rum till rum. Hem till hem. Våra möbler är skapade utifrån tanken att kunna åldras med värdighet i form, funktion och konstruktion, därmed också värda att repareras om något blir slitet eller går sönder. Det kan vara en bordsskiva som blivit nött och behöver slipas om. En klädsel som behöver bytas ut. Tillsammans med en växande grupp återförsäljare, som också kan reparera möbler, samt utvalda möbelrestaurerare, gör vi detta möjligt för våra kunder.

Marit Stigsdotter - ”En form som engagerar”

”För mig innebär estetisk hållbarhet i en möbel att den har någonting som ger betraktaren en upplevelse. En sådan möbel har något som tillför en känsla som engagerar, och som man vill återvända till. Varför man känner på olika sätt är självklart väldigt individuellt, men som möbeldesigner har jag användaren som utgångspunkt. Vem ska använda möbeln, i vilken miljö och i vilket sammanhang? Kan möbeln skapa en relation med sin användare som håller över tid utan att man tröttnar och att möbeln ska behöva ersättas? Det sistnämnda är nämligen en förutsättning för att vi ska kunna använda begreppet hållbar tillsammans med ordet estetisk.”

Stolab . - Marit 1 sv_101013.jpg

Omsorg om detaljerna speglar helheten

”Jag får oftast vissa kriterier och önskemål som ska uppfyllas av mina uppdragsgivare. Som designer är det min uppgift att ta hänsyn till dessa, men också att alltid värna den estetiska ursprungsidén när olika önskemål ska balanseras mot varandra. Det går inte att behålla vissa formelement och ersätta andra utan att helheten påverkas.

Helheten speglas i detaljerna

”Funktion och form är oupplösligt förenade eftersom material, tillverkningsteknik och användningsområde påverkar utseendet. Enbart funktion engagerar sällan och därför är det formgivarens uppgift att finna och förmedla ett estetiskt uttryck som gör det. Det handlar också om respekt för användaren. Därför är designprocessen en tids- och omsorgskrävande process, där jag, tillsammans med tillverkaren, strävar efter att förfina och förbättra för att uppnå de kvaliteter vi vill att möbeln ska förmedla.”


Stolab© Prima Vista table and Prima Vista chair 0411 (3).jpg

Estetiskt och taktilt

”Estetisk hållbarhet kan också handla om att skapa engagemang för flera sinnen. Prima Vista, formgiven tillsammans med Staffan Lind, är ett exempel. Formen ska attrahera ögat, men också inbjuda till beröring. Man ska vilja känna på den mjukt svängda ryggbrickan och genom handen uppleva det taktila i det släta, massiva träet, som faktiskt ger en annan känsla än till exempel formpressat trä. Vilja stryka med handen över bordsskivan med sina mjukt fasade kanter. Få det första intrycket bekräftat när man drar ut lådan med den extra tilläggsskivan och då känna att den här möbeln tycker jag om, den tilltalar mig och den vill jag leva med. Estetisk hållbarhet kan uppstå först om denna känsla sedan blir kvar. Då håller möbeln även känslomässigt för det slitage som allt man ser och nöter på varje dag utsätts för. Då har vi lyckats!” 

Stolab©_09A1489 (2).jpg

Kärnvärdet - Wood Experts