Per Bornstein

Per Bornstein

Per Bornstein är arkitekt utbildad på Cornell University utanför New York, på Chalmers Arkitektur och HDK i Göteborg. Som arkitekt utgår Per gärna från en idé om rummet, när han ritar sina möbler. Produkter tänkta att fungera i ett sammanhang, snarare än som självständiga solitärer. Möbler som kan leva och förändras över tid, i olika situationer och miljöer. Hans formgivning dras till det arketypiska med till synes enkla former som med små medel skapar variation och karaktär. Motsägelsen, menar han, ligger i att det tidlösa så ofta kommer ur det experimentella och starkt tidstypiska. De möbler som är klassiker idag var inte sällan extrema experiment på sin tid. Likt en poplåt kan fånga en sommar och bli ett folkkärt örhänge, tror Per att god formgivning måste utgå från en tolkning av samtiden. Att pröva nya material och metoder och använda sammanhanget och samtiden som katalysator för form.