Stiftelsen Siv & Carl Malmstens minne

Stiftelsen Siv & Carl Malmstens minne

Stiftelsen Siv & Carl Malmstens Minne äger alla immateriella rättigheter efter Carl Malmsten. De ingår och övervakar avtal med serietillverkande företag gällande licenstillverkning och marknadsföring av produkter formgivna av Carl Malmsten. Stolab tillhör ett av de licensierade företagen. Royaltyn från licenstagarna finansierar Stiftelsens stipendier. På uppdrag av Stolab och Stiftelsen Siv & Carl Malmstens minne har snickarmästare och universitetslektorn Leif Burman tolkat Malmstens ritningar och formgivit Lilla Åland barnstol.