Carl Malmsten

Carl Malmsten

Carl Malmsten var en av 1900-talets stora svenska kulturpersonligheter och idag, drygt hundra år senare,finns monument över honom i ett stort antal av de svenska hemmen. Hans idéer och tankar kring formspråk och inredning hade redan för hundra år sedan starkpåverkan på hemmiljö, offentlig miljö och hela den samtida samhällsdebatten. Carl Malmstens tidiga ekologiska tänkande har nu blivit tidens ideal. En resurssnål tillverkning för framställning av produkter med lång livslängd och återanvändbarhet.