Carl Malmsten 1888 - 1972 

Carl Möbelskapare, inredningsarkitekt, pedagog och grundare av en rad hantverksskolor samt även tilldelad professors namn. Carl Malmsten var en av 1900-talets stora kulturpersonligheter och är en ikonisk person i svensk inrednings- och designhistoria. Han var också en av förra seklets stora kulturpersonligheter med stark påverkan på hemmiljö, offentlig miljö och den samtida samhällsdebatten. Stolab tillhör en av hans viktiga nyckelstäder och det var som en sådan Lilla Åland och serien Vardags kunde bli tillgängliga för det svenska folket från och med 40-talet. 

1915 var året då Carl Malmsten gjorde sitt första stora genombrott som möbelskapare. Detta i samband med att en tävling utlystes om enklare möbler till Stockholms nyligen påbörjade jättebygge, Stadshuset. Både första och andra priset gick till denne dittills okände möbelskaparen för inredningen till Rådssalen och arbetsrummen. Tävlingen blev en vändpunkt både personligt och yrkesmässigt. Äntligen fick han bekräftelse på att den väg han valt efter många års tvekan ledde i rätt riktning. Nu satte han upp en egen verkstad vars anda genomsyrades av de idéer som han länge odlat och som skulle komma att bli det genomgående temat i hans liv: att återskapa äldre tiders gemenskap kring handens arbete, där såväl hantverket som formgivningen bar tydliga spår av svensk slöjdtradition och folkkonst, dock anpassade för den moderna människans behov.

Prestigeuppdrag 
På 1920-talet blir Carl Malmsten landets mest anlitade inredare och möbelskapare och prestigeuppdragen duggar tätt. Stockholmarnas bröllopsgåva till kronprins Gustav Adolf och Lady Louise Mountbatten blir ett trivsamt familjerum på Ulriksdals slott. Arkitekten Ivar Tengbom engagerar honom för Konserthuset, Ivar Kreugers Tändstickspalats och Svenska institutet i Rom. Waldorf Astoria i New York ringer och vill att Carl Malmsten ska inreda och skapa möbler för gästrum, salonger och matsalar. Banker, försäkringsbolag, riksdag – så snart ett lyxigare styrelserum ska inredas är det Malmsten som kommer på tal.

Från hantverk till industri, utan att ge avkall på detaljer genom nyckelverkstäder 
I samband med Stockholmsutställningen 1930 tar han strid mot funktionalismens sterila avarter. Och han tar plats i etablissemanget genom sina tydliga åsikter, möbler och inredningar. Själv blev han beskylld för att tänka alltför hantverksmässigt och förbise tidens stora produktionsfaktor: industrin. Hans möbler tillverkades främst vid den skola han startat och några småsnickerier upptill. Efter kriget såg han dock möjligheter att förena både hantverk och industri, men eftersom Carl Malmsten aldrig lämnade något åt slumpen i sitt skapande ville han ha fortsatt full kontroll över sina verk. Därför valde han noggrant ut ett antal kvalitetsinriktade småindustrier, så kallade nyckelverkstäder. Fabriker som han ofta besökte i syfta att inspektera och inspirera och han tyckte mycket om att gå runt i snickeriet och prata med arbetarna, gärna ge goda råd och tillrättavisningar. Stolab, som då hette Stolfabriksaktiebolaget, blev en utav dessa.

Lilla Åland
Sommaren 1939 leder Carl Malmsten en kurs på folkhögskolan på Åland. Under en utflykt med sina elever till Finströms kyrka blir han hänförd av en pinnstol som egentligen ingen vet vem som ursprungligen tillverkat. Carl och hans elever mäter upp stolen, ritar av den och efter omsorgsfull bearbetning och tillägg av detaljer karaktäristiska för Malmsten föds pinnstolen Lilla Åland. Det skulle vara en stol som gick att serietillverka och passa människor. Den ursprungliga, ganska strama, stolen förvandlades till en komfortabel stol med mjuka, välsvarvade linjer och avslut. Och ingen fabrik kunde väl vara bättre lämpad för tillverkningen än Stolfabriksaktiebolaget i Smålandsstenar. 1942 tillverkades den första Lilla Åland. Pinnstolarnas pinnstol, som kommit att bli en symbol för svensk möbelformgivning, en ikon, vars popularitet snarare har ökat än minskat. Initialt tillverkades Lilla Åland i oljat utförande eller i den himmelsblå färg som var en av Malmstens favoritfärger.  

2012 fick även Lilla Åland en efterlängtad tillökning iform av barnstolar i en hög och en låg modell som Stolab, tillsammans med Stiftelsen Siv & Carl Malmstens Minne och möbelsnickarenLeif Burman tagit fram.

”Mitt säte förvandlades under min skicklige pinnstolsmakares  händer från en otymplig tjock plankfyrkant till denna stramt skönt holkade sätesskål. Lägg märke hur tjockt virket är där ben och ryggpinnar tappats in och hur de tunnats ut mot kanterna för att sitsen inte skall se klumpig ut. Se hur tapphålen för ben och ryggpinnar borrats så långt från ytterkanten att sitsen inte spräcks av påfrestningen och hur denna indragning framtvingar den utspänning av ben och ryggpinnar som ger ryggen bredd och benen stadigt golvfäste."* 

”Och tänk nu kommer jag få barn i tusental. De kommer att stamma från den världsberömda stolfabriken Stolab och göras för maskin för nutidsmänniskornas små krypin. Spänsten, förnämiteten från sakristian och den vänliga tjänstvilligheten har de kvar och därför tackar jag.”* 

Ur Carl Malmsten hel och hållen av Eric Wennerholm (Bonniers, 1969)

Vardags
Vardags lanserades på utställningen Kontakt med Nyttokonstnären på Nationalmuseum 1944. ”…något av det sundaste, friskaste och vackraste som svensk möbel- och inredningskonst kan skapa”, skrev man i tidskriften Form. Två år senare sattes den i produktion här i Smålandsstenar. Med sina sju pinnar i ryggen är Vardags en variant av den klassiska allmogestolen från Dalarna, den så kallade Leksandsstolen, och här förenar Malmsten folklighet med gustaviansk tradition. Man kan också se här hur Carl Malmsten förde Carl Larsson-arvet vidare i den enkla möbeln, familjemöbeln som ska tåla slit och flytt. Det som kallas vardagen. 

Banar väg för folkhemmet. Former för människan
Det stora genombrottet för Carl Malmsten hos allmänheten sker i samband med en utställning på Röhsska museet i Göteborg 1956. Här visar han för första gången möbler som han ritat för serieproduktion och som snart finner sin väg in i det svenska folkhemmet. Vad var det då som var särskiljande i hans tankesätt? 

”Alla kanter brytas grundligt”…
…så skrev Carl Malmsten ofta på sina ritningar och han hade en erkänd känsla för proportioner och ritade möbler som människor verkligen skulle trivas med – och sitta bra i. I detta skapande var naturen hans stora inspirationskälla och i naturen förekommer knappast några skarpa kanter eller hörn. Varken ljuset, ögat eller personen tycker heller om att törna emot skarpa hörn, förklarade han. Därför skulle alla kanter rundas så att de blev vänligare att ta i och att se på. Hans verksamhet som formgivare sträckte sig över nära sextio år, men redan från första början kunde särdragen i hans skapande urskiljas: en uttrycksfull enkelhet, som tydligt bottnar i den svenska allmogemöbelns tradition, men som moderniserats och förfinats. Den som är intresserad att veta mer om Carl Malmstens livsverk kan besöka Nationalmuseum eller Röhsska museet. På Strandvägen 5 i Stockholm finns även en butik med huvudinriktning på Carl Malmstens möbler, Malmstensbutiken.

Royalties blir till skolor
Carl Malmsten var även en stor pedagog. När Malmsten på 50-talet samarbetar med en rad småindustrier går royaltyintäkterna till Nyckelviksprojektet. Efter att Nyckelviksskolan på Lidingö kommit igång (1955) förs intäkterna över till Capellagården på Öland (1958). I dessa skolor liksom i Malmstensskolan på Lidingö – som i dag kort och gott heter Malmstens och är en del av Linköpings universitet – lever grundtanken kvar om ”hand och tanke i skapande samverkan”.

Widemar formgiven 1942 tolkad 2019
1942 formgav Carl Malmsten den eleganta karmstolen Widemar på uppdrag av advokaten och politikern Ingrid Gärde Widemar, som 1968 blev justitieråd och därmed den första kvinnliga domaren i Högsta domstolen. Karmstolen tillverkades i ett fåtal exemplar, men kom aldrig i serieproduktion. På uppdrag av Stolab och stiftelsen Siv & Carl Malmstens Minne, har möbelsnickaren Julia Greek tolkat och läst av Carl Malmstens ritningar av Widemar från 1942 och sedan anpassat dessa till Stolabs moderna möbelproduktion, där hantverk och maskinell bearbetning samsas på ett utmärkande sätt. 2019 lanserades stolen på nytt under Stockholm Furniture Fair och ingår i kollektionen Archive Collection, med möbler och mönster ritade av Carl Malmsten.

Stiftelsen Siv & Carl Malmstens Minne
Denna stiftelse äger alla immateriella rättigheter efter Carl Malmsten. De ingår och övervakar avtal med serietillverkande företag gällande licenstillverkning och marknadsföring av produkter formgivna av Carl Malmsten. Stolab tillhör ett av de licensierade företagen. 

STIFTELSEN
SIV OCH CARL MALMSTENS MINNE

Dela på sociala medier