Egen, svensk tillverkning
Vår egen tillverkning i Smålandsstenar utgör hjärtat i vår verksamhet. Det är här yrkesstolthet och kunskap får sina tydligaste uttryck och våra ord konkretiseras. Det är här hantverket utförs och vår nyfikenhet kring nya tekniker verkställs.  

Det är också här vi möter våra formgivare, utvecklar nya möbler och hela tiden förfinar det vi redan gjort bra. Det är i vår egen produktionen vi bäst kan visa upp och förmedla skillnaden mellan stol och stol, detalj för detalj. Det är vår egen tillverkning och kunskapen kring denna som gör oss unika. Det är här det blir på riktigt. 

Massivt trä
Massivt trä är den gemensamma nämnaren för alla våra produkter och stämmer väl överens med den kvalitetskänsla vi vill att våra möbler ska förmedla. Vi älskar det massiva träet då det är ett ”levande” material som utmanar och inspirerar, som kräver respekt och tålamod. Och det är just i det avancerade detaljarbetet som massivt trä och vår kunskap och hantverket kommer allra bäst till sin rätt.  

En förutsättning för att vi ska kunna tillverka tidlösa möbler är att vi väljer rätt från början. Det vill säga enbart arbetar med trä som fått växa och utvecklas under lång tid på ett miljömässigt hållbart sätt.  

Hållbart
Det vi gör nu lämnar avtryck och blir en signatur från Stolab med kommande generationer som mottagare. Vår utgångspunkt är att vi utgör en liten, men ändå påverkbar, del i ett så mycket större sammanhang. Det vi kan göra för att bidra till en sund miljö, ska vi alltid se till att göra. 

Därför tänker vi till en extra gång när vi fattar beslut och har möjlighet att göra vårt avtryck till något som berikar istället för att belasta, vilket inkluderar våra produkter, vår arbetsmiljö och produktion. Hållbarhet för oss är också tidlöshet. Vi strävar efter att skapa möbler som har en tydlig själ och karaktär. Möbler som stämmer väl överens med sin samtid, men som genom sin kvalitet, form och funktion bara blir vackrare med tiden och kan användas och uppskattas generation efter generation. Som en del av vårt omfattande hållbarhetstänk är Stolab Nytt Liv™.