Berättelsen om en synnerligen betydelsefull kvinna och ett kulturarv i form av en karmstol

2019-04-03

Grunden till karmstolen Widemar tar sin börjar den 24 mars 1912.  Det var då Ingrid Gärde föddes i Jönköping, Småland. Redan i unga år var det dock huvudstaden som lockade och hon fick tidigt ett intresse för rätt och ordning genom sin far Natanael Gärdes åtaganden som justitieråd och justitieminister i Sverige under 20- och 30-talet. Natanael är bland annat berömd för att vara den främste lagstiftaren i sin generation (upphovsman till bland annat rättegångsbalken, tryckfrihetsförordningen och jordabalken). Det blir också i Stockholm som Ingrid genomför sin juristutbildning och engagerar sig både politiskt och akademiskt. 

1936 tar Ingrid sin juristexamen från Stockholms högskola och påbörjar direkt en notarietjänstgöring på Stockholms Rådhusrätt. 1938 gifter hon sig med jur.kand Sven M Widemar och något år därefter börjar hon som fiskal vid Svea Hovrätt. Det är i denna tjänst som behovet av en helt egen karmstol uppstår – en möbel som ska matcha både hennes privata och yrkesmässiga krav på en representativ stol. Den formgivare hon bäst anser skulle kunna axla denna uppgift var den väl omtalade Carl Malmsten (1888 – 1972). Carl antog uppdraget och så påbörjades de första ritningarna till karmstolen Widemar. Hans ritningar föll Ingrid i smaken och 1942 tillverkades den första karmstolen som mycket väl representerade den eleganta Ingrids karismatiska personlighet. Karmstolen blev också en vacker gestaltning av Malmstens välkända teser ”Alla kanter brytas grundligt”, ”Varken ljuset, ögat eller personen tycker om att törna mot skarpa hörn.” 

Ingrid går i bräschen 
Ingrid fortsätter sin karriär rakt uppåt inom både politiken och juridiken och blir år 1968 den första kvinnan att bli invald i Högsta Domstolen. Hon driver kraftfullt frågor som till exempel avskaffandet av lösdrivarlagstiftningen, förbud mot aga, förbud mot professionell boxning, kvinnliga präster, gift kvinnas rätt att behålla sitt släktnamn och rätten till fri abort. Hon genomför även en undersökning om varför kvinnor har svårt att få statlig anställning. En undersökning som hyllades i medier och resulterade i boken ”Hatt och huva" och i lag- och föreskriftsändringar. Hon engagerade sig också ivrigt mot den i praktiken könsdiskriminerande sambeskattningen på arbetsinkomster för gifta, en seg strid som skulle krönas av framgång först 1971. Parallellt med dessa frågor driver Ingrid även en framgångsrik advokatfirma. 

Ingrid Gärde-Widemar (1912 – 2009) ur serien ”Kända Svenskar”, 1971, Moderna Museet. Porträtterad av Benno Movin-Hermes. Fotorepro. Albin Dahlström 

En kvinna som lämnat ett starkt avtryck. En formgivare som efterlämnar en kulturskatt
När Ingrid i januari år 2009 avlider lämnar hon efter sig många lagar som då de klubbades igenom hyllades och som i dag har blivit självklarheter för många svenskar. Förutom dessa banbrytande lagar, lämnar Ingrid efter sig minnet av en person som vågade gå sin egen väg i livet och som också efterlämnat ett stort kulturellt kapital, i vilket vi  bland annat finner karmstolen Widemar. Karmstolen tillverkades till en början i ett fåtal exemplar, men kom aldrig i serieproduktion. Stolen fick sedan vila i det så kallade ”Arkivet”. Ett arkiv beläget i Dieselverkstaden i Nacka och som innehåller en kulturskatt med cirka 20.000 skisser och arbetsritningar fotografier och textilprover skapade av Carl Malmsten.

Historien Widemar får en nystart
2016 ger Stiftelsen Siv & Carl Malmstens minne och Carl Malmsten AB uppdraget till formgivarna Anna Kraitz och Lars Bülow att fynda i formgivarens enorma skissarkiv. Därmed får historien om såväl uppdragsgivaren Widemar som formgivaren Malmsten och karmstolen en nystart och fortsättning. Detta i och med lanseringen av The Archive Collection 2019, där karmstolen Widemar ingår. På Stolab är vi otroligt stolta över att ha fått möjlighet att berätta ytterligare en sann historia, denna gång där mänsklighetens väl och ve finns med i grunden och där genuin hantverkskonst fått förverkligas av oss på stolfabriken i Smålandsstenar. Mer om detta och om karmstolen Widemar finner du här.

Dela på sociala medier