2017-11-16

RINGMÄRKT

Ringmärkt.jpg

RINGMÄRKT
Träkänsla. Ordet används ofta, men på Stolab tar vi det ett steg längre och kallar det trä med hög materialkänsla. Vi älskar verkligen det massiva träet då det är ett levande material, med hög personlighet. Vi har valt att arbeta med massivt trä från björk, ask och ek. Dessa träslag stämmer väl överens med Stolabs formspråk och den kvalitetskänsla vi vill att våra möbler ska förmedla. 

Respekt för varje ring 
Innan råvaran når oss i Smålandsstenar har det tagit cirka 60 år för björken att uppnå rätt kvalitet. För asken tar det cirka 100 år och för eken räknar vi med runt 120 årsringar. Vi känner verkligen respekt för vad denna tid åstadkommer i form av kvalitet och personlighet. Årsringar som sätter sin prägel och gör att varje möbel blir unik. Björken levereras i första hand från Sverige, eken från Centraleuropa och asken från Danmark eller Centraleuropa. Vi köper endast trä som är spårbart och kommer från leverantörer som arbetar på ett ansvarsfullt sätt både med tanke på miljö och människa. 

När det massiva planket sedan kommer till oss, med eller utan barken kvar, krävs det tränade ögon och händer för att avgöra hur varje planka bäst kommer till sin rätt och hur vi kan undvika onödigt spill.