• 2013-11-06 möbelfakta

  MÖBELFAKTA PÅ STOLAB

  NU TAR VI KVALITET, MILJÖMEDVETANDE OCH SOCIALT ANSVAR TILL EN NY NIVÅ

  Under hösten har vi på Stolab fortsatt vårt arbete med att införliva Möbelfakta på våra möbler. Det är en satsning som känns helrätt med tanke på att vi redan har dessa värdeord väl förankrade i vår verksamhet,
  d v s kvalitet, miljömedvetenhet och ansvar.

  MARTIN JOHANSSON, VD STOLAB
  "Vi ser Möbelfakta som en möjlighet att stärka oss ännu mer ut mot våra kunder och återförsäljare.Vi har länge arbetat med de tre orden: Kvalitet, miljömedvetenhet och socialt ansvar, i vår verksamhet. Skillnaden är att vi gjort det genom Stolabs kärnvärden: Medveten enkelhet, Egen svensk tillverkning, Miljöansvar, Form och funktion i harmonisk förening och Massivt trä. När vi nu tillsammans med andra möbeltillverkare kan enas kring samma begrepp ger det en garanti som de flesta av våra kunder förstår och kan relatera till."

  MÅNGA MÖBLER BLIR FLER
  "Vi har idag fått ett flertal av våra produkter godkända enligt Möbelfaktas kriterier, men vi strävar efter att hela vårt sortiment så småningom ska kunna vara märkta med denna symbol."

  VI MÅSTE LEVA SOM VI LÄR
  "Jag är övertygad om att ett starkt varumärke byggs genom att ord och handling går hand i hand. Vi måste helt enkelt ta vårt ansvar fullt ut som leverantör när det handlar om områden som vi faktiskt kan vara med och påverka. Jag hyllar därför den här typen av initiativ från TMF och hoppas verkligen att Möbelfakta i framtiden ska bli en märkning som används av de leverantörer som verkligen anstränger sig för att ta sin del av ansvaret och därmed tänker långsiktigt."

  Läs mer om Möbelfakta och se vilka möbler som vi nu har Möbelfakta på >>