bg-skotselrad.jpg

Skötselråd

På Stolab arbetar vi med naturmaterial. Det gör att varje möbel blir unik. Av respekt för materialet och av omtanke om miljön använder vi så skonsamma ytbehandlingsmetoder som möjligt. För att behålla möbelns ursprungliga egenskaper rekommenderar vi att den sköts på det sätt som står beskrivet i "Skötselråd från Stolab".

Vi på Stolab tycker det är viktigt med sopsortering. Sopor kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom sortering kan olika material tas om hand på ett säkert sätt. Det flesta kan återvinnas och mängden deponi minskar, då skyddar vi människor och miljö. Energi och naturresurser kan sparas genom att materialen kan användas flera gånger om. Läs mer om hur du sorterar i vår sorteringsguide.


ikon-laddaner.png

Skötselråd från Stolab
Skötselinstruktion offentlig miljö
Sorteringsguide