oversikt_bord.jpg

Bord

De flesta av våra bord finns i olika storlekar och flera av dem kan fås med iläggskivor. För att den massiva bordsskivan ska bibehålla sin form, har vi fräst in spärrjärn i metall alternativ en gradlist i trä på de matbord som ej har sarg. På flera av våra bord finns också en ställskruv under foten i syfte att utjämna eventuella ojämnheter i golvet. Av rent estetiska skäl använder vi dessutom träplugg för at dölja synliga fästen. Alla våra bord levereras förmonterade.