Det är här det blir verklighet  
Vi ska bedriva en småskalig, effektiv och hållbar produktion där hög tekniknivå samsas med hantverk på ett för Stolab utmärkande sätt. Det gör vi genom att investera i kunskap hos våra medarbetare och kombinera det så värdefulla hantverket med investeringar i modern produktionsteknik anpassad för våra behov vad gäller miljö- och kvalitetskrav. På så sätt försäkrar vi oss om att även i framtiden kunna erbjuda en konkurrenskraftig tillverkning i Sverige sund för både människa och miljö. 

Hållbarhet en förutsättning 
Att tänka hållbart är inte för oss ett val utan en förutsättning och därmed också något vi verkligen tar på fullaste allvar, men också tycker är väldig roligt och inspirerande. Våra högt ställda krav på hållbarhet gör att vi omger oss med leverantörer, medarbetare och kunder som har samma värderingar kring hållbarhet.

Egen produktion ger kontroll över hela kedjan  
Den egna produktionen i Smålandsstenar gör att vi har privilegiet att ha kontroll över hela värdekedjan. Vi kontrollerar materialet när det kommer in. Vi utför och utvärderar varje moment i vår produktion, förutom vissa ämnen som utförs av specialister inom sitt område, och vi slutkontrollerar, packar och emballerar möbeln.  

Hållbarhet inkluderar även en sund arbetsmiljö där våra medarbetare trivs och mår bra. 

Spilltid  
Vårt mål är att inte slänga något material, om det finns en chans att kunna använda det på något sätt. Det vi inte kan använda till en ny möbeldetalj och det spån vi får när vi sågar, borrar och fräser, använder vi som bränsle framför allt i vår egen panna. Vi är därmed helt självförsörjande på bränsle.  

Under 2018 använde vi 16.000 detaljer i vår produktion som annars skulle varit spill. Vi har tex återanvänt bordsskivor och förvandlat detta till ryggpinnar, sitsar och hyllplan. 

Läs mer om detta under rubriken Nytt Liv™