Vi tillverkar inga baksidor  
Vårt sortiment är resultatet av ett nära samarbete med våra formgivare. Vi ska arbeta med formgivare som tänker och skapar hållbara möbler, representativa för oss och det som skandinavisk formgivning står för. Våra möbler ska tåla att synas, därför tillverkar vi inga baksidor.  

Hållbart är också tidlöst 
Hållbarhet för oss är också synonymt med tidlöshet. Vi strävar efter att skapa möbler som har en tydlig själ och karaktär. Möbler som stämmer väl överens med sin samtid, men som genom sin kvalitet, form och funktion bara blir vackrare med tiden och kan användas och uppskattas generation efter generation.  

Vad som blir morgondagens klassiker det kan vi aldrig förutsäga, men visa av långt över hundra års erfarenhet av möbelskapande, vet vi vad som krävs för att förutsättningarna ska vara bästa möjliga för en möbel i framtiden ska få epitetet klassiker.

Vi räknar årsringar 
Vi har valt att arbeta med massivt trä från björk, ask och ek. Dessa träslag stämmer väl överens med våra möblers formspråk och den träkänsla som vi vill förmedla. Att arbeta med massivt trä innebär också att känna respekt för råvaran. Innan trä-ämnet når oss i Smålandsstenar har det tagit cirka 60 år för björken att uppnå rätt kvalitet. För asken tar det cirka 100 år och för eken räknar vi med runt 120 årsringar. Årsringar som sätter sin tydliga prägel både vad gäller utseende och hållbarhet. 

Som en del av vårt omfattande hållbarhetstänk är Stolab Nytt Liv™.