Hållbarhet

Det vi gör nu lämnar avtryck och blir en signatur från Stolab med kommande generationer som mottagare. Vår utgångspunkt är att vi utgör en liten, men ändå påverkbar, del i ett så mycket större sammanhang. Det vi kan göra för att bidra till en sund miljö, ska vi alltid se till att göra.

Därför tänker vi till en extra gång när vi fattar beslut och har möjlighet att göra vårt avtryck till något som berikar istället för att belasta, vilket inkluderar våra produkter, vår arbetsmiljö och produktion.