Hållbarhet

Det vi gör nu lämnar avtryck och blir en signatur från Stolab med kommande generationer som mottagare. Vår utgångspunkt är att vi utgör en liten, men ändå påverkbar, del i ett så mycket större sammanhang. Det vi kan göra för att bidra till en sund miljö, ska vi alltid se till att göra.

Därför tänker vi till en extra gång när vi fattar beslut och har möjlighet att göra vårt avtryck till något som berikar istället för att belasta, vilket inkluderar våra produkter, vår arbetsmiljö och produktion.

Produktion
 

Det är här det blir verklighet  
Vi ska bedriva en småskalig, effektiv och hållbar produktion där hög tekniknivå samsas med hantverk på ett för Stolab utmärkande sätt. Det gör vi genom att investera i kunskap hos våra medarbetare och kombinera det så värdefulla hantverket med investeringar i modern produktionsteknik anpassad för våra behov vad gäller miljö- och kvalitetskrav. På så sätt försäkrar vi oss om att även i framtiden kunna erbjuda en konkurrenskraftig tillverkning i Sverige sund för både människa och miljö. 

Hållbarhet en förutsättning 
Att tänka hållbart är inte för oss ett val utan en förutsättning och därmed också något vi verkligen tar på fullaste allvar, men också tycker är väldig roligt och inspirerande. Våra högt ställda krav på hållbarhet gör att vi omger oss med leverantörer, medarbetare och kunder som har samma värderingar kring hållbarhet.

Egen produktion ger kontroll över hela kedjan  
Den egna produktionen i Smålandsstenar gör att vi har privilegiet att ha kontroll över hela värdekedjan. Vi kontrollerar materialet när det kommer in. Vi utför och utvärderar varje moment i vår produktion, förutom vissa ämnen som utförs av specialister inom sitt område, och vi slutkontrollerar, packar och emballerar möbeln. Hållbarhet inkluderar även en sund arbetsmiljö där våra medarbetare trivs och mår bra. 

Spilltid  
Vårt mål är att inte slänga något material, om det finns en chans att kunna använda det på något sätt. Det vi inte kan använda till en ny möbeldetalj och det spån vi får när vi sågar, borrar och fräser, använder vi som bränsle framför allt i vår egen panna. Vi är därmed helt självförsörjande på bränsle.  

Under 2018 använde vi 16.000 detaljer i vår produktion som annars skulle varit spill. Vi har tex återanvänt bordsskivor och förvandlat detta till ryggpinnar, sitsar och hyllplan. 

Produkter
 

Vi tillverkar inga baksidor
Vårt sortiment är resultatet av ett nära samarbete med våra formgivare. Vi ska arbeta med formgivare som tänker och skapar hållbara möbler, representativa för oss och det som skandinavisk formgivning står för. Våra möbler ska tåla att synas, därför tillverkar vi inga baksidor.  

Hållbarhet är också tidlöst
Hållbarhet för oss är också synonymt med tidlöshet. Vi strävar efter att skapa möbler som har en tydlig själ och karaktär. Möbler som stämmer väl överens med sin samtid, men som genom sin kvalitet, form och funktion bara blir vackrare med tiden och kan användas och uppskattas generation efter generation.  

Vad som blir morgondagens klassiker det kan vi aldrig förutsäga, men visa av långt över hundra års erfarenhet av möbelskapande, vet vi vad som krävs för att förutsättningarna ska vara bästa möjliga för en möbel i framtiden ska få epitetet klassiker.

Vi räknar årsringar
Vi har valt att arbeta med massivt trä från björk, ask och ek. Dessa träslag stämmer väl överens med våra möblers formspråk och den träkänsla som vi vill förmedla. Att arbeta med massivt trä innebär också att känna respekt för råvaran. Innan trä-ämnet når oss i Smålandsstenar har det tagit cirka 60 år för björken att uppnå rätt kvalitet. För asken tar det cirka 100 år och för eken räknar vi med runt 120 årsringar. Årsringar som sätter sin tydliga prägel både vad gäller utseende och hållbarhet. 

Nytt Liv™  
 

Nytt Liv™  är ett begrepp  hos oss på Stolab som vi skapat för att lyfta fram idéer, projekt och produkter som på ett eller annat sätt skapar förutsättningar för nya liv inom vårt verksamhetsområde. Nytt Liv  ger konkreta exempel för hur hållbarhet går att förena med tillväxt och utveckling av Stolab som företag. 

Från spill till sits
Av spill som vi får från tillverkningen av sitsar till Lilla Åland kan vi också tillverka sitsen till Lilla Åland barnstol.

Från skiva till skiva
Ibland upptäcker vi fel på en bordsskiva. När defekten tagits bort kan vi omvandla skivan till exempelvis en ny minde bordsskiva till exempelvis soffbordet Yngve. 

Så kab 14 spillbitar bli en helt ny pall
Lilla Snåland är en upcycling-pall helt skapad och formgiven utifrån tanken att ta tillvara på spill som annars skulle kasserats eller eldats upp. Till Lilla Snåland används 14 spillbitar som blir över när vi sågar bort ändbitarna på sitsen till Lilla Åland, innan denna går vidare för svarvning. 

Karmstolen Widemar, pallen Palle, stolen Pinnockio och loungestolen Arka är exempel där vi utgått från välkända formgivares gamla ritningar och modeller och sedan anpassat dessa för vår moderna produktion, där hantverk och maskinell bearbetning samsas på ett utmärkande sätt.