Ask, björk och ek

TRÄSLAG
På Stolab använder vi oss av de massiva träslagen ask, björk och ek. Bearbetning av massivt trä ställer höga krav på yrkesskicklighet då det är ett levande material som måste tolkas och behandlas på rätt sätt. Resultatet blir en möbel som bara blir vackrare och  vackrare med åren.

Ask
Ask är ett segt och mycket hårt träslag som kan variera något i färgen från ljusgul till ljust grå. En lackad eller oljad askmöbel får en skimrande och mycket karaktäristisk yta. Den ask vi använder har vuxit i cirka 100 år för att uppnå rätt kvalitet.

Björk
Björken är ett ljust träslag där fiberstrukturen kan variera från helt slät till mycket flammig. Björken är medel-hårt, segt och ett mycket vanligt träslag i Sverige. Björken ger även stora valmöjligheter vid ytbe-handling och är det träslag som oftast väljs när man önskar en kulör på sin möbel. Den björk vi använder har vuxit cirka 60 år för att uppnå rätt kvalitet. 

Ek
Ek är ett mycket hårt, tätt och starkt träslag. Kärnveden är först grågul, men blir sedan ljust till mörkt brun. En naturellt oljad ekmöbel får en djup, varm färgyta. En ljus mattlackad ekmöbel får en ljusare, gråaktig vacker nyans. Den ek vi använder har vuxit i cirka 120 år för att uppnå rätt kvalitet.

Läs om våra olika ytbehandligar och kulörer här.